Projekty zmian przepisów

Wnioskowanie o zmiany w przepisach prawa o ruchu drogowym, mające zapewnić podniesienie Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym oraz zwiększyć świadomość uczestników ruchu drogowego.