Zabytki Motoryzacyjne

Sprawowanie opieki nad zabytkami techniki i kultury motoryzacyjnej.