Przemysł Motoryzacyjny

  • Inicjowanie, prowadzenie i wspieranie przedsięwzięć związanych z działalnością
    wspomagającą rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości związanej z motoryzacją.
  • Inicjowanie, prowadzenie i wspieranie przedsięwzięć związanych z obsługą motoryzacji.