Innowacyjność

Inicjowanie, prowadzenie i wspieranie przedsięwzięć w zakresie:
rozwoju nauki, techniki, innowacji, gospodarki, edukacji i kultury związanych z motoryzacją.