Wypoczynek

Inicjowanie, prowadzenie i wspieranie przedsięwzięć
w zakresie organizacji aktywnego wypoczynku i rekreacji osób związanych z motoryzacją.