Turystyka

Propagowanie, wspieranie i rozwój turystyki motoryzacyjnej i krajoznawstwa
oraz infrastruktury związanej z turystyką motoryzacyjną