Medycyna

Pomoc medyczna, psychologiczna i rehabilitacyjna uczestnikom kolizji i wypadków drogowych.