Studium Doskonalenia Wyczynowych Technik Jazdy


  • Szkoła trenerów wyczynowych technik jazdy.
  • Techniki jazdy miejskiej
  • Techniki jazdy turystycznej
  • Techniki jazdy sportowej
  • Techniki jazdy wyczynowej
  • Techniki jazdy specjalistyczne.