Sport

  • Rozwijanie i promowanie sportów samochodowych, jako elementów kształtujących umiejętności kierowców.
  • Doskonalenie i rozwój wyczynowych technik jazdy samochodem.
  • Propagowanie bezpieczeństwa w rajdach i wyścigach samochodowych.
  • Współpracę z klubami organizującymi zawody w sporcie motorowym.
  • Promowanie właściwych ustawień tras i torów jazdy samochodów, w zawodach sportowych,
    wpływających bezpośrednio na bezpieczeństwo zawodników i kibiców.
  • Organizację zawodów i rajdów w sporcie motorowym.