Niepełnosprawni

Wyrównywanie szans dla osób niepełnosprawnych w sportach motorowych i w ruchu drogowym.