Ekologia

  • Inicjowanie, prowadzenie i wspieranie przedsięwzięć związanych z przeciwdziałaniem
    ujemnym skutkom motoryzacji oraz ochroną środowiska.
  • Propagowanie ekologicznego sposobu jazdy samochodem.