Certyfikaty

  • Inicjowanie i organizowanie dobrowolnej certyfikacji wyrobów,
    usług i osób znakiem Polskiej Federacji Motoryzacji.
  • Inicjowanie i organizowanie dobrowolnego certyfikowania przedsięwzięć związanych z obsługą motoryzacji
    i turystyką motoryzacyjną znakiem Polskiej Federacji Motoryzacji.