Testy techniczne
  1. Propagowanie rozwoju technik motoryzacyjnych.
  2. Nawiązywanie i rozwój kontaktów z krajowymi i zagranicznymi organizacjami o podobnym charakterze i zakresie działania.
  3. Współpracę z krajowymi i zagranicznymi stowarzyszeniami oraz organizacjami gospodarczymi, naukowymi i technicznymi instytucjami, przedsiębiorstwami, szkołami, uczelniami, jednostkami badawczo-rozwojowymi, samorządami zawodowymi oraz organizacjami pozarządowymi, działającymi w dziedzinie techniki motoryzacyjnej, promocji wynalazczości, przedsiębiorczości i innowacyjności, oraz w dziedzinie działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości.
  4. Badania nad możliwościami kierowania samochodem w zależności od parametrów zadanych.
  5. Badania nad wpływem zjawisk naturalnych na zdolność-możliwość prowadzenia samochodu.
  6. Badania nad wpływem zmian konstrukcyjnych samochodu, na możliwości jego prowadzenia.
  7. Badania i testy samochodów, dla producentów, dealerów i użytkowników samochodów w ruchu ulicznym i symulowanym.
  8. Badania i testy pojazdów i ich podzespołów w rajdach i wyścigach samochodowych.
  9. Współpraca z biurami konstrukcyjnymi producentów samochodów.
  10. Współpraca z producentami paliw i olejów samochodowych.