Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego

 • Działania wpływające na podniesienie bezpieczeństwa w ruchu drogowym.
 • Popularyzacja prawidłowych zachowań kierowców w dużym natężeniu ruchu
  (włączanie się do ruchu na suwak, jazda w korku, skrzyżowania, światła, stres, itp.)
 • Promowanie wśród kierowców kultury jazdy w ruchu autostradowym, dostosowanej do warunków Unii Europejskiej.
 • Promowanie zagadnień dotyczących bezpieczeństwa ruchu drogowego.
 • Współpracę z władzami i wszystkimi instytucjami działającymi na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego.
 • Organizację imprez mających na celu podnoszenie poziomu bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz kultury jazdy.
 • Opiniowanie na temat profilowania zakrętów dróg, ustawienia studzienek kanalizacyjnych
  oraz oznaczeń poziomych i pionowych w miejscach niebezpiecznych.