Badania naukowe
 1. Inicjowanie, prowadzenie i wspieranie przedsięwzięć w zakresie rozwoju wszystkich gałęzi motoryzacji i infrastruktury niezbędnej do funkcjonowania i wykorzystania w gospodarce motoryzacyjnej.
 2. Inicjowanie, prowadzenie i wspieranie przedsięwzięć w zakresie: rozwoju nauki, techniki, innowacji, gospodarki, edukacji i kultury związanych z motoryzacją.
 3. Inicjowanie, prowadzenie i wspieranie przedsięwzięć związanych z przeciwdziałaniem ujemnym skutkom motoryzacji oraz ochroną środowiska.
 4. Współpracę z krajowymi i zagranicznymi stowarzyszeniami oraz organizacjami gospodarczymi, naukowymi i technicznymi instytucjami, przedsiębiorstwami, szkołami, uczelniami, jednostkami badawczo-rozwojowymi, samorządami zawodowymi oraz organizacjami pozarządowymi, działającymi w dziedzinie techniki motoryzacyjnej, promocji wynalazczości, przedsiębiorczości i innowacyjności, oraz w dziedzinie działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości.
 5. Badania nad możliwościami kierowania samochodem w zależności od parametrów zadanych.
 6. Badania nad wpływem zjawisk naturalnych na zdolność-możliwość prowadzenia samochodu.
 7. Badania nad wpływem zmian konstrukcyjnych samochodu, na możliwości jego prowadzenia.
 8. Badania i testy samochodów, dla producentów, dealerów i użytkowników samochodów w ruchu ulicznym i symulowanym.
 9. Badania i testy pojazdów i ich podzespołów w rajdach i wyścigach samochodowych.
 10. Współpraca z biurami konstrukcyjnymi producentów samochodów.
 11. Współpraca z producentami paliw i olejów samochodowych.